Fotspår och Fragment

2021.09.13 - 2021.11.18

Skollektioner: Fotspår och fragment

Bildanalys och historieskrivning– och vi skapar tillsammans! 

Lektionen inleds med en visning av utställningen The Ghost Ship and the Sea Change. Vi upplever och tittar närmare på konstverk som uppmärksammar olika platsers, människors och organismers sammanvävda historier. Berättelserna rör sig mellan kustlinjer, sträcker sig över århundraden och formas av naturens föränderliga processer.    

Med avstamp i höstens utställning, reflekterar vi tillsammans över hur bilder och berättelser påverkar våra perspektiv. I ett skapande moment riktar vi uppmärksamheten mot hur vi både kan inverka på och påverkas av de historier vi möter runtomkring oss.  

Datum: måndagar, torsdagar 13/9–18/11 
Längd: 90 min inkl paus
Målgrupp: åk 4–7 
Max antal deltagare: 15 elever 


BOKA LEKTION 
 

Kontakt 

Renée Tan 
Konstpedagog  
rt@rodastenkonsthall.se 
031-12 08 46   

Foto: Ellika Henrikson