Hemvist

2020.11.27 - 2020.11.29

Inställt! Hemvist

Välkommen till en utställning av deltagare från Röda Sten Konsthalls konstpedagogiska verksamheter: Tisdagsgruppen och Konst som mötesplats.

Under titeln HEMVIST tar Röda Sten Konsthalls unga deltagare plats i Katedralen, vår största utställningssal.  

Utställningen består av verk från deltagare i två av Röda Sten Konsthalls ungdomsverksamheter; Tisdagsgruppen, för åldrarna 12–19 år och Konst som Mötesplats, för åldrarna 16–25 år.  

Under hösten har deltagarna skapat enskilt och gemensamt, inspirerade av pågående utställning eller specifika konstnärliga metoder. Tisdagsgruppen har bl.a. utgått från graffiti i olika former. Deltagarna har också fått utforska olika tekniker och material, alltid med processen i centrum. Konst som Mötesplats har jobbat mer tematiskt, där olika medier fått berätta deltagarnas historier och tolkningar kopplat till begreppet Hometown.  

Titeln HEMVIST vill föreslå konsthallen som en plats vars unga deltagare välkomnas att utforska och påverka sitt sammanhang.  

 
Vi har valt att ställa in utställningen Hemvist för besökare på grund av de nya restriktionerna från Folkhälsomyndigheten vad gäller Covid-19. En utställningsfilm kommer att produceras och läggas upp här på hemsidan. 

 

Installationsbilder

Hemvist

Foto: Hendrik Zeitler

 

Utställningsfilm