skollektioner21

SKOLLEKTIONER

Skollektioner på Röda Sten Konsthall hösten 2021 

Röda Sten Konsthall har ett brett utbud av pedagogiska aktiviteter som riktar sig till skolor i Göteborgs kommun och Västra Götaland. Vi erbjuder lektioner som relaterar till pågående utställning och tematik. Under lektionerna blir samtalet om konst en utgångspunkt för att uppmuntra och stärka barn och unga att uttrycka sig genom konstnärliga metoder och eget skapande. 
 
Konstpedagogerna på Röda Sten Konsthall anpassar lektionsupplägget efter gruppers och lärares behov och utarbetar gärna inriktningen på lektionen tillsammans med lärare och kulturansvariga. 

INFORMATION OM UTBUD OCH BOKNINGAR

Röda Sten Konsthall erbjuder under hösten 2021 skollektioner för förskola, årskurs 4–9, 
gymnasiet samt folkhögskolor. Lektionerna är kostnadsfria för skolor i Göteborg och Västra Götaland.
 
Alla lektioner erbjuds på plats på Röda Sten Konsthall och två av dem också i digital form.
Vid digital lektion visas en pedagogisk film av utställningen. Lektionerna på plats startar 13/9 och de digitala lektionerna 27/9. För digital lektion kontakta pedagogen.

Lektionerna bokas av ansvarig lärare/kontaktperson för den klass/skola det gäller. Observera att för lektionerna på plats är maxantalet 15 elever plus lärare. 

Kontakt 

Marie Bergdahl 
Samordnare för konstpedagogik och program 
mb@rodastenkonsthall.se 
031-12 08 46   


 

Följande skollektioner erbjuds hösten 2021: 

För förskola: 

FÄRGVERKSTAN 

Välkommen till en skapande verkstad där vi tillsammans experimenterar med att blanda nyanser, trollar fram helt nya färger och målar i stort format med regnbågens alla färger.  

Läs mer och boka: 

KONSTENS FÖRUNDERLIGA VÄRLD – EN VISNING FÖR DE YNGSTA 

I höst kan de yngre barnen få följa med på en upptäcktsfärd på flera våningsplan i konstvisningen Konstens förunderliga värld.  

Läs mer och boka: 
 

För årskurs 4–7: 

FOTSPÅR OCH FRAGMENT 

I den här lektionen fokuserar vi på bildanalys och historieskrivning, där vi också skapar tillsammans. Vi upplever och tittar närmare på konstverk som uppmärksammar olika platsers, människors och organismers sammanvävda historier. 
 
Läs mer och boka: 
 

För åk 4–9, gymnasiet och folkhögskolor: 

VARDAGSRUMMET 

Vardagsrummet är en samtalsbaserad skollektion om rums betydelser och funktioner med fokus på det offentliga rummet. Den utgår från, och tar plats i Anna Brags platsspecifika konstverk Entré, i en gångtunnel i närheten av Röda Sten Konsthall. Erbjuds både som en lektion och som serie om två tillfällen. 
 
Läs mer och boka: 

 
För årskurs 8–9, gymnasiet och folkhögskolor: 

TYSTNAD, TOLKNING! 

Upplev konst genom olika sinnen, metoder och frågeställningar. I den här lektionen upplever vi konstutställningen på flera sätt. Vi provar dels på Slow Art – en metod där du som betraktare får möta konsten under tystnad.  
 
Läs mer och boka: 
 
RÖSTER FRÅN HAVET 


Tillsammans upplever vi konstutställningen The Ghost Ship and the Sea Change utifrån de berättelser de olika konstverken förmedlar och diskuterar begrepp som fakta och sanning. Vi möter magisk realism, där konstverken rör sig mellan fakta och fiktion och diskuterar begrepp såsom sanning och synlighet. 

Läs mer och boka: 
 
UPPDRAG – OMTAG 
 
I den här lektionsserien om två tillfällen upplever vi tillsammans konstutställningen 
The Ghost Ship and the Sea Change. Det första tillfället är en dialogbaserad rundvandring med en kreativ övning. Vid det andra tillfället tar vi oss an den historia Göteborgs stadsrum berättar och bär på. 
 
Läs mer och boka: